ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Bovine Lung Surfactant 120 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bovine Lung Surfactant 120 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LYOPHYLIZED POWDER کد دارو (drug code): 87430407 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Surfactant TA 120 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Surfactant TA 120 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LYOPHYLIZED POWDER کد دارو (drug code): 87432645 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Surfactant ..

ادامه مطلب