ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Benzydamine Hydrochloride 0.15% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Benzydamine Hydrochloride 0.15% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات MOUTHWASH کد دارو (drug code): 87430353 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Benzydamine..

ادامه مطلب

Fluoride Sodium 0.2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fluoride Sodium 0.2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات MOUTHWASH کد دارو (drug code): 87431173 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fluoride So..

ادامه مطلب