-

دسته: NEBULISATION

Beclomethasone Dipropionate   0.8 mg/2ml + مشخصات کامل 0

Beclomethasone Dipropionate 0.8 mg/2ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Beclomethasone Dipropionate 0.8 mg/2ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات NEBULISATION کد دارو (drug code): 87430334 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Beclomethasone Dipropionate 0.8 mg/2ml شکل دارویی (dosage form): NEBULISATION راه...

Tobramycin   75mg/ml, 4ml + مشخصات کامل 0

Tobramycin 75mg/ml, 4ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tobramycin 75mg/ml, 4ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات NEBULISATION کد دارو (drug code): 87432770 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tobramycin 75mg/ml, 4ml شکل دارویی (dosage form): NEBULISATION راه مصرف (route...

Ipratropium bromide/Salbutamol   200mcg/1mg + مشخصات کامل 0

Ipratropium bromide/Salbutamol 200mcg/1mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ipratropium bromide/Salbutamol 200mcg/1mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات NEBULISATION کد دارو (drug code): 87431519 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ipratropium bromide/Salbutamol 200mcg/1mg شکل دارویی (dosage form): NEBULISATION راه مصرف (route...

Ipratropium Bromide   250 mcg/ml, 1ml + مشخصات کامل 0

Ipratropium Bromide 250 mcg/ml, 1ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ipratropium Bromide 250 mcg/ml, 1ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات NEBULISATION کد دارو (drug code): 87431514 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ipratropium Bromide 250 mcg/ml, 1ml شکل دارویی (dosage form):...

Cromolyn Sodium   10 mg/ml + مشخصات کامل 0

Cromolyn Sodium 10 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cromolyn Sodium 10 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات NEBULISATION کد دارو (drug code): 87430750 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cromolyn Sodium 10 mg/ml شکل دارویی (dosage form): NEBULISATION راه...

Tobramycin 300mg/5ml + مشخصات کامل 0

Tobramycin 300mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tobramycin 300mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات NEBULISATION کد دارو (drug code): 87432772 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tobramycin 300mg/5ml شکل دارویی (dosage form): NEBULISATION راه مصرف (route of admin):...

Terbutaline Sulfate    + مشخصات کامل 0

Terbutaline Sulfate + مشخصات کامل

نحوه مصرف Terbutaline Sulfate به همراه کلیه مشخصات و توضیحات NEBULISATION کد دارو (drug code): 87432710 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Terbutaline Sulfate شکل دارویی (dosage form): NEBULISATION راه مصرف (route of admin):...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان