-

دسته: OINTMENT

Betamethasone  0.1% + مشخصات کامل 0

Betamethasone 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Betamethasone 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87430368 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Betamethasone 0.1% شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه مصرف (route of admin):...

Calcipotriol  50 mcg/g + مشخصات کامل 0

Calcipotriol 50 mcg/g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Calcipotriol 50 mcg/g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87430456 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Calcipotriol 50 mcg/g شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه مصرف (route...

Mometasone Furoate  0. 1% + مشخصات کامل 0

Mometasone Furoate 0. 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate 0. 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Ointment کد دارو (drug code): 87431897 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mometasone Furoate 0. 1% شکل دارویی (dosage form): Ointment راه...

Mupirocin  2% + مشخصات کامل 0

Mupirocin 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mupirocin 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87431923 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mupirocin 2% شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه مصرف (route of admin):...

Benzocaine  5% + مشخصات کامل 0

Benzocaine 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Benzocaine 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87430341 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Benzocaine 5% شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه مصرف (route of admin):...

Triamcinolone NN*  + مشخصات کامل 0

Triamcinolone NN* + مشخصات کامل

نحوه مصرف Triamcinolone NN* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87432818 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Triamcinolone NN* شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه مصرف (route of admin):...

Erythromycin  0.5% + مشخصات کامل 0

Erythromycin 0.5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Erythromycin 0.5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87431043 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Erythromycin 0.5% شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه مصرف (route of admin):...

Hydrocortisone Acetate  1% + مشخصات کامل 0

Hydrocortisone Acetate 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hydrocortisone Acetate 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87431355 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hydrocortisone Acetate 1% شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه مصرف (route...

Fluorouracil  5% + مشخصات کامل 0

Fluorouracil 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fluorouracil 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87431179 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fluorouracil 5% شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه مصرف (route of admin):...

Lidocaine/Hydrocortisone Acetate  5/0.5 % + مشخصات کامل 0

Lidocaine/Hydrocortisone Acetate 5/0.5 % + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lidocaine/Hydrocortisone Acetate 5/0.5 % به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87431658 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lidocaine/Hydrocortisone Acetate 5/0.5 % شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس