-

دسته: OINTMENT

Fluocinolone Acetonide  0.025% + مشخصات کامل 0

Fluocinolone Acetonide 0.025% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fluocinolone Acetonide 0.025% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87431167 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fluocinolone Acetonide 0.025% شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه مصرف (route...

Menthol/Zinc oxide/Calamine                  (0.44/20.625/10)g/100g + مشخصات کامل 0

Menthol/Zinc oxide/Calamine (0.44/20.625/10)g/100g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Menthol/Zinc oxide/Calamine (0.44/20.625/10)g/100g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87431765 تاریخ (date): 1389/7/17 نام دارو (drug name): Menthol/Zinc oxide/Calamine (0.44/20.625/10)g/100g شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه مصرف...

Zinc Oxide  25% + مشخصات کامل 0

Zinc Oxide 25% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Zinc Oxide 25% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Ointment کد دارو (drug code): 87432981 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Zinc Oxide 25% شکل دارویی (dosage form): Ointment راه مصرف (route...

Nitroglycerin  2% + مشخصات کامل 0

Nitroglycerin 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87432007 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitroglycerin 2% شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه مصرف (route of admin):...

Atropine Sulfate  1% + مشخصات کامل 0

Atropine Sulfate 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Atropine Sulfate 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87430305 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Atropine Sulfate 1% شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه مصرف (route...

Gentamicin  3 mg/g + مشخصات کامل 0

Gentamicin 3 mg/g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Gentamicin 3 mg/g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87431259 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Gentamicin 3 mg/g شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه مصرف (route...

Nystatin  100,000 U/g + مشخصات کامل 0

Nystatin 100,000 U/g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nystatin 100,000 U/g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87432030 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nystatin 100,000 U/g شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه مصرف (route...

Burn Ointment  + مشخصات کامل 0

Burn Ointment + مشخصات کامل

نحوه مصرف Burn Ointment به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87430441 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Burn Ointment شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه مصرف (route of admin):...

Antihemorrhoid  + مشخصات کامل 0

Antihemorrhoid + مشخصات کامل

نحوه مصرف Antihemorrhoid به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87430231 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Antihemorrhoid شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه مصرف (route of admin): RECTAL دسته...

Betamethasone  0.1% + مشخصات کامل 0

Betamethasone 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Betamethasone 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87430368 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Betamethasone 0.1% شکل دارویی (dosage form): OINTMENT راه مصرف (route of admin):...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان