ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Levetiracetam 500 mg/ 5 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Levetiracetam 500 mg/ 5 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ORAL Solution کد دارو (drug code): 87431607 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Levetiracet..

ادامه مطلب