ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Rizatriptan 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Rizatriptan 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, ORALLY DISINTEGRATING کد دارو (drug code): 87432466 تاریخ (date): 1390/1/29 نام د..

ادامه مطلب