-

دسته: PATCH

Nicotine  7mg/24h + مشخصات کامل 0

Nicotine 7mg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nicotine 7mg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431972 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nicotine 7mg/24h شکل دارویی (dosage form): PATCH, EXTENDED RELEASE راه...

Nicotine  14mg/24h + مشخصات کامل 0

Nicotine 14mg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nicotine 14mg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431967 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nicotine 14mg/24h شکل دارویی (dosage form): PATCH, EXTENDED RELEASE راه...

Estradiol Hemihydrate  50 mcg/24h + مشخصات کامل 0

Estradiol Hemihydrate 50 mcg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol Hemihydrate 50 mcg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431066 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Estradiol Hemihydrate 50 mcg/24h شکل دارویی (dosage form):...

Estradiol Hemihydrate  100 mcg/24h + مشخصات کامل 0

Estradiol Hemihydrate 100 mcg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol Hemihydrate 100 mcg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431064 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Estradiol Hemihydrate 100 mcg/24h شکل دارویی (dosage form):...

Estradiol  50 mcg/24h + مشخصات کامل 0

Estradiol 50 mcg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol 50 mcg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431062 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Estradiol 50 mcg/24h شکل دارویی (dosage form): PATCH, EXTENDED...

Clonidine Hydrochloride  0.2 mg/24h + مشخصات کامل 0

Clonidine Hydrochloride 0.2 mg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clonidine Hydrochloride 0.2 mg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87430684 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clonidine Hydrochloride 0.2 mg/24h شکل دارویی (dosage form):...

Granisetron  3.1mg/24h + مشخصات کامل 0

Granisetron 3.1mg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Granisetron 3.1mg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431304 تاریخ (date): 1390/09/21 نام دارو (drug name): Granisetron 3.1mg/24h شکل دارویی (dosage form): PATCH, EXTENDED RELEASE...

Nicotine  21mg/24h + مشخصات کامل 0

Nicotine 21mg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nicotine 21mg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431971 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nicotine 21mg/24h شکل دارویی (dosage form): PATCH, EXTENDED RELEASE راه...

Fentanyl  75 mcg/h + مشخصات کامل 0

Fentanyl 75 mcg/h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fentanyl 75 mcg/h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH کد دارو (drug code): 87431125 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fentanyl 75 mcg/h شکل دارویی (dosage form): PATCH راه مصرف (route...

Nitroglycerin  10 mg/24hr + مشخصات کامل 0

Nitroglycerin 10 mg/24hr + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 10 mg/24hr به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432006 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitroglycerin 10 mg/24hr شکل دارویی (dosage form): PATCH, EXTENDED...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس