-

دسته: PATCH

Fentanyl   25 mcg/h + مشخصات کامل 0

Fentanyl 25 mcg/h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fentanyl 25 mcg/h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH کد دارو (drug code): 87431123 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fentanyl 25 mcg/h شکل دارویی (dosage form): PATCH راه مصرف (route...

Estradiol   100 mcg/24h + مشخصات کامل 0

Estradiol 100 mcg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol 100 mcg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431059 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Estradiol 100 mcg/24h شکل دارویی (dosage form): PATCH, EXTENDED...

Scopolamine   1 mg/72h + مشخصات کامل 0

Scopolamine 1 mg/72h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Scopolamine 1 mg/72h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432501 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Scopolamine 1 mg/72h شکل دارویی (dosage form): PATCH, EXTENDED...

Nitroglycerin   5 mg/24hr + مشخصات کامل 0

Nitroglycerin 5 mg/24hr + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 5 mg/24hr به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432013 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitroglycerin 5 mg/24hr شکل دارویی (dosage form): PATCH, EXTENDED...

Estradiol Hemihydrate   25 mcg/24h + مشخصات کامل 0

Estradiol Hemihydrate 25 mcg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol Hemihydrate 25 mcg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431065 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Estradiol Hemihydrate 25 mcg/24h شکل دارویی (dosage form):...

Estradiol   25 mcg/24h + مشخصات کامل 0

Estradiol 25 mcg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol 25 mcg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431061 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Estradiol 25 mcg/24h شکل دارویی (dosage form): PATCH, EXTENDED...

Nicotine   7mg/24h + مشخصات کامل 0

Nicotine 7mg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nicotine 7mg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431972 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nicotine 7mg/24h شکل دارویی (dosage form): PATCH, EXTENDED RELEASE راه...

Nicotine   14mg/24h + مشخصات کامل 0

Nicotine 14mg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nicotine 14mg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431967 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nicotine 14mg/24h شکل دارویی (dosage form): PATCH, EXTENDED RELEASE راه...

Estradiol Hemihydrate   50 mcg/24h + مشخصات کامل 0

Estradiol Hemihydrate 50 mcg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol Hemihydrate 50 mcg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431066 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Estradiol Hemihydrate 50 mcg/24h شکل دارویی (dosage form):...

Estradiol Hemihydrate   100 mcg/24h + مشخصات کامل 0

Estradiol Hemihydrate 100 mcg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol Hemihydrate 100 mcg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431064 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Estradiol Hemihydrate 100 mcg/24h شکل دارویی (dosage form):...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان