-

دسته: POWDER

Bortezomib   3.5mg + مشخصات کامل 0

Bortezomib 3.5mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bortezomib 3.5mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87430399 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Bortezomib 3.5mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED راه...

Mometasone Furoate 400 mcg + مشخصات کامل 0

Mometasone Furoate 400 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate 400 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, INHALATION کد دارو (drug code): 87431902 تاریخ (date): 1392/5/29 نام دارو (drug name): Mometasone Furoate 400 mcg شکل دارویی (dosage form):...

Leucovorin  30 mg + مشخصات کامل 0

Leucovorin 30 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Leucovorin 30 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87431598 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Leucovorin 30 mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER راه...

Technesium [99mTc]Human Immunoglobulin G  (15-25) mCi + مشخصات کامل 0

Technesium [99mTc]Human Immunoglobulin G (15-25) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technesium [99mTc]Human Immunoglobulin G (15-25) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432663 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Technesium [99mTc]Human Immunoglobulin G (15-25) mCi...

Technetium [99mtc]pentate   (up to 300) mCi + مشخصات کامل 0

Technetium [99mtc]pentate (up to 300) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technetium [99mtc]pentate (up to 300) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432679 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Technetium [99mtc]pentate (up to 300) mCi...

Amoxicillin  250 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Amoxicillin 250 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Amoxicillin 250 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430205 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Amoxicillin 250 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Risperidone 37.5 mg + مشخصات کامل 0

Risperidone 37.5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Risperidone 37.5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, SUSTAINED RELEASE کد دارو (drug code): 87432454 تاریخ (date): 1390/3/7 نام دارو (drug name): Risperidone 37.5 mg شکل دارویی (dosage form):...

Cyclophosphamide  500 mg + مشخصات کامل 0

Cyclophosphamide 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cyclophosphamide 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, کد دارو (drug code): 87430760 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cyclophosphamide 500 mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER, راه...

Molgramostim (GMCSF)  0.15 mg + مشخصات کامل 0

Molgramostim (GMCSF) 0.15 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Molgramostim (GMCSF) 0.15 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87431895 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Molgramostim (GMCSF) 0.15 mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION,...

Arginine Hydrochloride 100 g + مشخصات کامل 0

Arginine Hydrochloride 100 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Arginine Hydrochloride 100 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER کد دارو (drug code): 87430252 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Arginine Hydrochloride 100 g شکل دارویی (dosage form): POWDER راه...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس