-

دسته: POWDER

Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)  1 g + مشخصات کامل 0

Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)  1 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)  1 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87430524 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)  1...

Sorbitol  5 g/sachet + مشخصات کامل 0

Sorbitol 5 g/sachet + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sorbitol 5 g/sachet به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER کد دارو (drug code): 87432593 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sorbitol 5 g/sachet شکل دارویی (dosage form): POWDER راه مصرف (route...

Penicillin V  250 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Penicillin V 250 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Penicillin V 250 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432151 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Penicillin V 250 mg/5ml شکل دارویی (dosage form):...

Gemcitabine   200 mg + مشخصات کامل 0

Gemcitabine 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Gemcitabine 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87431253 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Gemcitabine 200 mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER,...

Factor VII  600 U + مشخصات کامل 0

Factor VII 600 U + مشخصات کامل

نحوه مصرف Factor VII 600 U به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, For SOLUTION کد دارو (drug code): 87431105 تاریخ (date): 1389/11/18 نام دارو (drug name): Factor VII 600 U شکل دارویی...

Olanzapine  10 mg + مشخصات کامل 0

Olanzapine 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Olanzapine 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432045 تاریخ (date): 1392/03/21 نام دارو (drug name): Olanzapine 10 mg شکل دارویی (dosage form):...

Cefalexin  250 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Cefalexin 250 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cefalexin 250 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430517 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cefalexin 250 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Ceftriaxone   250 mg + مشخصات کامل 0

Ceftriaxone 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ceftriaxone 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87430540 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ceftriaxone 250 mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER راه...

Antithymocyte Immunoglobulin  25 mg + مشخصات کامل 0

Antithymocyte Immunoglobulin 25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Antithymocyte Immunoglobulin 25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87430243 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Antithymocyte Immunoglobulin 25 mg شکل دارویی (dosage form):...

Hydrocortisone  100 mg + مشخصات کامل 0

Hydrocortisone 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hydrocortisone 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, کد دارو (drug code): 87431348 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hydrocortisone 100 mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER, راه...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان