-

دسته: POWDER

Cefuroxime  250 mg + مشخصات کامل 0

Cefuroxime 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cefuroxime 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87430547 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cefuroxime 250 mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER راه...

Interferon Beta-1b  250 mcg + مشخصات کامل 0

Interferon Beta-1b 250 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Interferon Beta-1b 250 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87431459 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Interferon Beta-1b 250 mcg شکل دارویی (dosage form): INJECTION,...

Co-amoxiclav  125/31.25 mg + مشخصات کامل 0

Co-amoxiclav 125/31.25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 125/31.25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430709 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Co-amoxiclav 125/31.25 mg شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Risperidone 50 mg + مشخصات کامل 0

Risperidone 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Risperidone 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, SUSTAINED RELEASE کد دارو (drug code): 87432455 تاریخ (date): 1390/3/7 نام دارو (drug name): Risperidone 50 mg شکل دارویی (dosage form):...

Botulinum A Toxin  + مشخصات کامل 0

Botulinum A Toxin + مشخصات کامل

نحوه مصرف Botulinum A Toxin به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87430403 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Botulinum A Toxin شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER,...

Caspofungin  70 mg + مشخصات کامل 0

Caspofungin 70 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Caspofungin 70 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87430511 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Caspofungin 70 mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER راه...

Nafcillin Sodium  500 mg + مشخصات کامل 0

Nafcillin Sodium 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nafcillin Sodium 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, کد دارو (drug code): 87431929 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nafcillin Sodium 500 mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION,...

Lactulose  10 g + مشخصات کامل 0

Lactulose 10 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lactulose 10 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87431573 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lactulose 10 g شکل دارویی (dosage form): POWDER, FOR...

Penicillin V  125 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Penicillin V 125 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Penicillin V 125 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432150 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Penicillin V 125 mg/5ml شکل دارویی (dosage form):...

Chloramphenicol  1 g + مشخصات کامل 0

Chloramphenicol 1 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Chloramphenicol 1 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87430570 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Chloramphenicol 1 g شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER راه...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس