ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Naltrexone Hydrochloride 380 mg/vial + مشخصات کامل

نحوه مصرف Naltrexone Hydrochloride 380 mg/vial به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER FOR INJECTION کد دارو (drug code): 87431935 تاریخ (date): 1392/05/..

ادامه مطلب

Indocyanine Green 25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Indocyanine Green 25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Powder for INJECTION کد دارو (drug code): 87431427 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Indocyanine..

ادامه مطلب

Factor XIII + مشخصات کامل

نحوه مصرف Factor XIII به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Powder for INJECTION کد دارو (drug code): 87431114 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Factor XIII..

ادامه مطلب