ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Zoledronic Acid 4mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Zoledronic Acid 4mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432984 تاریخ (date): 1390/12/22 نام ..

ادامه مطلب

Betaine Anhydrous 1g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Betaine Anhydrous 1g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87430363 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Betaine Anh..

ادامه مطلب