ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Technetium (99mTc) EDDA-tricine-HYNIC-bombesin (15-20) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technetium (99mTc) EDDA-tricine-HYNIC-bombesin (15-20) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION,POWDER LYOPHILIZED کد دارو (drug code):..

ادامه مطلب