ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Follitropin Alfa 600 IU/ml, 0.5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Follitropin Alfa 600 IU/ml, 0.5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, Recombinant_Prefilled Disposable Pen کد دارو (drug code): 8743120..

ادامه مطلب