ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Acetaminophen/Caffeine / Ibuprofen 325/ 40/200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen/Caffeine / Ibuprofen 325/ 40/200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, SOFT GEL کد دارو (drug code): 87430060 تاریخ (date): 13..

ادامه مطلب