ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Naproxen 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Naproxen 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, SOFT GELATIN کد دارو (drug code): 87431948 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Naproxen 2..

ادامه مطلب