-

دسته: SOLUTION

Glycolic Acid  70% + مشخصات کامل 0

Glycolic Acid 70% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Glycolic Acid 70% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION کد دارو (drug code): 87431281 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Glycolic Acid 70% شکل دارویی (dosage form): SOLUTION راه مصرف (route...

Carbon [14C] Urea  5 micCi + مشخصات کامل 0

Carbon [14C] Urea 5 micCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Carbon [14C] Urea 5 micCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION کد دارو (drug code): 87430495 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Carbon [14C] Urea 5 micCi شکل دارویی (dosage form):...

Lipid Infusion  20% + مشخصات کامل 0

Lipid Infusion 20% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lipid Infusion 20% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431668 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lipid Infusion 20% شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION راه...

Sodium Benzoate/Sodium Phenylacetate 10%/10% + مشخصات کامل 0

Sodium Benzoate/Sodium Phenylacetate 10%/10% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Benzoate/Sodium Phenylacetate 10%/10% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION کد دارو (drug code): 87432544 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sodium Benzoate/Sodium Phenylacetate 10%/10% شکل دارویی (dosage form): SOLUTION راه...

Aminoacid  10 % /Electrolyte + مشخصات کامل 0

Aminoacid 10 % /Electrolyte + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aminoacid 10 % /Electrolyte به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87430160 تاریخ (date): 1389/11/4 نام دارو (drug name): Aminoacid 10 % /Electrolyte شکل دارویی (dosage...

Dextrose/ NaCl  5/0.9%, 500ml + مشخصات کامل 0

Dextrose/ NaCl 5/0.9%, 500ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dextrose/ NaCl 5/0.9%, 500ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430858 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Dextrose/ NaCl 5/0.9%, 500ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION,...

Mannitol  10% + مشخصات کامل 0

Mannitol 10% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mannitol 10% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431714 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mannitol 10% شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION راه مصرف (route...

Tropicamide  1%, 10ml + مشخصات کامل 0

Tropicamide 1%, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tropicamide 1%, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION کد دارو (drug code): 87432842 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tropicamide 1%, 10ml شکل دارویی (dosage form): SOLUTION راه مصرف (route...

Dextrose  20%, 500ml + مشخصات کامل 0

Dextrose 20%, 500ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dextrose 20%, 500ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430840 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Dextrose 20%, 500ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION راه...

Iodine (131I) Tositumomab  5 mCi + مشخصات کامل 0

Iodine (131I) Tositumomab 5 mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iodine (131I) Tositumomab 5 mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431475 تاریخ (date): 1389/10/25 نام دارو (drug name): Iodine (131I) Tositumomab 5 mCi شکل دارویی...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان