-

دسته: SOLUTION

Dextrose/ Ehthanol  5/5%, 1000ml + مشخصات کامل 0

Dextrose/ Ehthanol 5/5%, 1000ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dextrose/ Ehthanol 5/5%, 1000ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430851 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Dextrose/ Ehthanol 5/5%, 1000ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION,...

Natalizumab 20 mg/ ml + مشخصات کامل 0

Natalizumab 20 mg/ ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Natalizumab 20 mg/ ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION,CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87431949 تاریخ (date): 1390/07/05 نام دارو (drug name): Natalizumab 20 mg/ ml شکل دارویی (dosage form):...

Phenylephrine Hydrochloride   0.5% + مشخصات کامل 0

Phenylephrine Hydrochloride 0.5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phenylephrine Hydrochloride 0.5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432190 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Phenylephrine Hydrochloride 0.5% شکل دارویی (dosage form): SPRAY, SOLUTION راه...

Albumin (Human)  5%, 100ML + مشخصات کامل 0

Albumin (Human) 5%, 100ML + مشخصات کامل

نحوه مصرف Albumin (Human) 5%, 100ML به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430117 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Albumin (Human) 5%, 100ML شکل دارویی (dosage form): INJECTION,...

Ciclosporin  50 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل 0

Ciclosporin 50 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciclosporin 50 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430610 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ciclosporin 50 mg/ml, 5ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION,...

Bimatoprost %0.01 + مشخصات کامل 0

Bimatoprost %0.01 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bimatoprost %0.01 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Drops, Solution کد دارو (drug code): 87430383 تاریخ (date): 1393/01/24 نام دارو (drug name): Bimatoprost %0.01 شکل دارویی (dosage form): Drops, Solution راه مصرف...

Ciprofloxacin  0.3% + مشخصات کامل 0

Ciprofloxacin 0.3% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciprofloxacin 0.3% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430619 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ciprofloxacin 0.3% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه مصرف (route...

Docetaxel 40 mg/2ml + مشخصات کامل 0

Docetaxel 40 mg/2ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Docetaxel 40 mg/2ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430943 تاریخ (date): 1392/5/29 نام دارو (drug name): Docetaxel 40 mg/2ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION...

Ketotifen  1 mg/ ml + مشخصات کامل 0

Ketotifen 1 mg/ ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ketotifen 1 mg/ ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431563 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ketotifen 1 mg/ ml شکل دارویی (dosage form): DROPS,...

Dihydrotachysterol  0.25 mg/ml + مشخصات کامل 0

Dihydrotachysterol 0.25 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dihydrotachysterol 0.25 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION کد دارو (drug code): 87430902 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Dihydrotachysterol 0.25 mg/ml شکل دارویی (dosage form): SOLUTION راه مصرف (route...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس