-

دسته: SOLUTION

Neomycin Sulfate  125 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Neomycin Sulfate 125 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Neomycin Sulfate 125 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION کد دارو (drug code): 87431954 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Neomycin Sulfate 125 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SOLUTION راه...

Ofloxacin  3mg/ml + مشخصات کامل 0

Ofloxacin 3mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ofloxacin 3mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432041 تاریخ (date): 1391/06/13 نام دارو (drug name): Ofloxacin 3mg/ml شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه مصرف...

Acetaminophen  150 mg/ml, 4ml + مشخصات کامل 0

Acetaminophen 150 mg/ml, 4ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 150 mg/ml, 4ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87430045 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Acetaminophen 150 mg/ml, 4ml شکل دارویی (dosage form):...

Biotin  5 mg /ml + مشخصات کامل 0

Biotin 5 mg /ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Biotin 5 mg /ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430385 تاریخ (date): 1392/04/04 نام دارو (drug name): Biotin 5 mg /ml شکل دارویی (dosage form):...

Atropine Sulfate  1% + مشخصات کامل 0

Atropine Sulfate 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Atropine Sulfate 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430304 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Atropine Sulfate 1% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه...

Valproate Sodium  100 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل 0

Valproate Sodium 100 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Sodium 100 mg/ml, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432866 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Valproate Sodium 100 mg/ml, 10ml شکل دارویی (dosage...

Oxymetazoline Hydrochloride   0.05% + مشخصات کامل 0

Oxymetazoline Hydrochloride 0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oxymetazoline Hydrochloride 0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Spray, Solution کد دارو (drug code): 87432093 تاریخ (date): 1389/6/29 نام دارو (drug name): Oxymetazoline Hydrochloride 0.05% شکل دارویی (dosage form): Spray, Solution...

Midazolam  10 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل 0

Midazolam 10 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Midazolam 10 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION کد دارو (drug code): 87431863 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Midazolam 10 mg/ml, 5ml شکل دارویی (dosage form): SOLUTION راه...

Tirofiban Hydrochloride  0.25mg/ml, 25ml + مشخصات کامل 0

Tirofiban Hydrochloride 0.25mg/ml, 25ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tirofiban Hydrochloride 0.25mg/ml, 25ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432760 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tirofiban Hydrochloride 0.25mg/ml, 25ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION,...

Naphazoline Nitrate  0.1% + مشخصات کامل 0

Naphazoline Nitrate 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Naphazoline Nitrate 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431943 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Naphazoline Nitrate 0.1% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SOLUTION راه...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس