ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Gemcitabine 1 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Gemcitabine 1 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87431252 تاریخ (date): 1390/03/23 نام ..

ادامه مطلب

Levofloxacin 25mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Levofloxacin 25mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87431631 تاریخ (date): 1392/04/..

ادامه مطلب

Gemcitabine 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Gemcitabine 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87431254 تاریخ (date): 1390/03/23 نام ..

ادامه مطلب