-

دسته: SPRAY

Nitroglycerin  400 mcg/dose + مشخصات کامل 0

Nitroglycerin 400 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 400 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432011 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitroglycerin 400 mcg/dose شکل دارویی (dosage form): SPRAY, SOLUTION راه...

Lidocaine  10 mg/dose, 50ml + مشخصات کامل 0

Lidocaine 10 mg/dose, 50ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lidocaine 10 mg/dose, 50ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431643 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lidocaine 10 mg/dose, 50ml شکل دارویی (dosage form): SPRAY,...

Olopatadine Hydrochloride 0.6%(665 mcg/puff) + مشخصات کامل 0

Olopatadine Hydrochloride 0.6%(665 mcg/puff) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Olopatadine Hydrochloride 0.6%(665 mcg/puff) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432051 تاریخ (date): 1390/06/14 نام دارو (drug name): Olopatadine Hydrochloride 0.6%(665 mcg/puff) شکل دارویی (dosage form):...

Sodium Chloride   0.65% + مشخصات کامل 0

Sodium Chloride 0.65% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Chloride 0.65% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432551 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sodium Chloride 0.65% شکل دارویی (dosage form): SPRAY, SOLUTION راه...

Lidocaine Hydrochloride  6.5% + مشخصات کامل 0

Lidocaine Hydrochloride 6.5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lidocaine Hydrochloride 6.5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431653 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lidocaine Hydrochloride 6.5% شکل دارویی (dosage form): SPRAY, SOLUTION راه...

Calcitonin, Salmon  200 IU/dose + مشخصات کامل 0

Calcitonin, Salmon 200 IU/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Calcitonin, Salmon 200 IU/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY کد دارو (drug code): 87430464 تاریخ (date): 1387/05/06 نام دارو (drug name): Calcitonin, Salmon 200 IU/dose شکل دارویی (dosage form): SPRAY...

Oxymetazoline Hydrochloride   0.05% + مشخصات کامل 0

Oxymetazoline Hydrochloride 0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oxymetazoline Hydrochloride 0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Spray, Solution کد دارو (drug code): 87432093 تاریخ (date): 1389/6/29 نام دارو (drug name): Oxymetazoline Hydrochloride 0.05% شکل دارویی (dosage form): Spray, Solution...

Desmopressin Acetate  10 mcg/dose + مشخصات کامل 0

Desmopressin Acetate 10 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Desmopressin Acetate 10 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430812 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Desmopressin Acetate 10 mcg/dose شکل دارویی (dosage form): SPRAY,...

Artificial Saliva   + مشخصات کامل 0

Artificial Saliva + مشخصات کامل

نحوه مصرف Artificial Saliva به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430264 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Artificial Saliva شکل دارویی (dosage form): SPRAY, SOLUTION راه مصرف (route...

Calcitonin, Salmon  100 IU/dose + مشخصات کامل 0

Calcitonin, Salmon 100 IU/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Calcitonin, Salmon 100 IU/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY کد دارو (drug code): 87430462 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Calcitonin, Salmon 100 IU/dose شکل دارویی (dosage form): SPRAY راه...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس