-

دسته: SPRAY

Oxymetazoline Hydrochloride   0.1% + مشخصات کامل 0

Oxymetazoline Hydrochloride 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oxymetazoline Hydrochloride 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Spray, Solution کد دارو (drug code): 87432094 تاریخ (date): 1389/6/29 نام دارو (drug name): Oxymetazoline Hydrochloride 0.1% شکل دارویی (dosage form): Spray, Solution...

Naphazoline Hydrochloride  0.05% + مشخصات کامل 0

Naphazoline Hydrochloride 0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Naphazoline Hydrochloride 0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431940 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Naphazoline Hydrochloride 0.05% شکل دارویی (dosage form): SPRAY, SOLUTION راه...

Triamcinolone Acetonide  55mcg/actuation + مشخصات کامل 0

Triamcinolone Acetonide 55mcg/actuation + مشخصات کامل

نحوه مصرف Triamcinolone Acetonide 55mcg/actuation به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY کد دارو (drug code): 87432816 تاریخ (date): 1391/05/02 نام دارو (drug name): Triamcinolone Acetonide 55mcg/actuation شکل دارویی (dosage form): SPRAY راه مصرف...

Nicotine  10 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل 0

Nicotine 10 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nicotine 10 mg/ml, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431966 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nicotine 10 mg/ml, 10ml شکل دارویی (dosage form): SPRAY,...

Phenylephrine Hydrochloride   0.25% + مشخصات کامل 0

Phenylephrine Hydrochloride 0.25% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phenylephrine Hydrochloride 0.25% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432189 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Phenylephrine Hydrochloride 0.25% شکل دارویی (dosage form): SPRAY, SOLUTION راه...

Terbinafine Hydrochloride  1% + مشخصات کامل 0

Terbinafine Hydrochloride 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Terbinafine Hydrochloride 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432709 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Terbinafine Hydrochloride 1% شکل دارویی (dosage form): SPRAY, SOLUTION راه...

Nitroglycerin  400 mcg/dose + مشخصات کامل 0

Nitroglycerin 400 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 400 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432011 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitroglycerin 400 mcg/dose شکل دارویی (dosage form): SPRAY, SOLUTION راه...

Lidocaine  10 mg/dose, 50ml + مشخصات کامل 0

Lidocaine 10 mg/dose, 50ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lidocaine 10 mg/dose, 50ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431643 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lidocaine 10 mg/dose, 50ml شکل دارویی (dosage form): SPRAY,...

Olopatadine Hydrochloride 0.6%(665 mcg/puff) + مشخصات کامل 0

Olopatadine Hydrochloride 0.6%(665 mcg/puff) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Olopatadine Hydrochloride 0.6%(665 mcg/puff) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432051 تاریخ (date): 1390/06/14 نام دارو (drug name): Olopatadine Hydrochloride 0.6%(665 mcg/puff) شکل دارویی (dosage form):...

Sodium Chloride   0.65% + مشخصات کامل 0

Sodium Chloride 0.65% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Chloride 0.65% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432551 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sodium Chloride 0.65% شکل دارویی (dosage form): SPRAY, SOLUTION راه...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان