ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Verteporfin 15 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Verteporfin 15 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Sterile Powder for INJECTION کد دارو (drug code): 87432908 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Verteporfin..

ادامه مطلب