ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Fluorescein Sodium 1 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fluorescein Sodium 1 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات STRIP کد دارو (drug code): 87431168 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fluorescein..

ادامه مطلب