-

دسته: SUPPOSITORY

Clotrimazole  500 mg + مشخصات کامل 0

Clotrimazole 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clotrimazole 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87430694 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clotrimazole 500 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Morphine Sulfate  10 mg + مشخصات کامل 0

Morphine Sulfate 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Morphine Sulfate 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87431913 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Morphine Sulfate 10 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه...

Bisacodyl  10 mg* + مشخصات کامل 0

Bisacodyl 10 mg* + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bisacodyl 10 mg* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87430389 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Bisacodyl 10 mg* شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Diclofenac Sodium  50 mg + مشخصات کامل 0

Diclofenac Sodium 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diclofenac Sodium 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87430880 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Diclofenac Sodium 50 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه...

Glycerin  2 g + مشخصات کامل 0

Glycerin 2 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Glycerin 2 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87431277 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Glycerin 2 g شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

ASA (Acetylsalicylic Acid)  325 mg* + مشخصات کامل 0

ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg* + مشخصات کامل

نحوه مصرف ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87430276 تاریخ (date): نام دارو (drug name): ASA (Acetylsalicylic Acid) 325 mg* شکل دارویی (dosage form):...

Glycerin  1.2 mg + مشخصات کامل 0

Glycerin 1.2 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Glycerin 1.2 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87431276 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Glycerin 1.2 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Glycerin  3.4 mg + مشخصات کامل 0

Glycerin 3.4 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Glycerin 3.4 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87431278 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Glycerin 3.4 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Diclofenac Sodium  100 mg + مشخصات کامل 0

Diclofenac Sodium 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diclofenac Sodium 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87430877 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Diclofenac Sodium 100 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه...

Clindamycin  100 mg + مشخصات کامل 0

Clindamycin 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clindamycin 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87430657 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clindamycin 100 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس