-

دسته: SUPPOSITORY

Progesterone   400 mg + مشخصات کامل 0

Progesterone 400 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Progesterone 400 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87432337 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Progesterone 400 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Progesterone   100 mg + مشخصات کامل 0

Progesterone 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Progesterone 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87432334 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Progesterone 100 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Piroxicam   20 mg + مشخصات کامل 0

Piroxicam 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Piroxicam 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87432238 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Piroxicam 20 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Clotrimazole   200 mg + مشخصات کامل 0

Clotrimazole 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clotrimazole 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87430693 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clotrimazole 200 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Clotrimazole   100 mg + مشخصات کامل 0

Clotrimazole 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clotrimazole 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87430690 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clotrimazole 100 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Diazepam   10 mg + مشخصات کامل 0

Diazepam 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diazepam 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87430859 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Diazepam 10 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Povidone Iodine   200 mg + مشخصات کامل 0

Povidone Iodine 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Povidone Iodine 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87432280 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Povidone Iodine 200 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه...

Mesalazine   500 mg + مشخصات کامل 0

Mesalazine 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mesalazine 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87431780 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mesalazine 500 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Bisacodyl   5 mg + مشخصات کامل 0

Bisacodyl 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bisacodyl 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87430390 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Bisacodyl 5 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Metronidazole   500 mg + مشخصات کامل 0

Metronidazole 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Metronidazole 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87431852 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Metronidazole 500 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان