-

دسته: SUSPENSION

Fluconazole  200 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Fluconazole 200 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fluconazole 200 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431158 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fluconazole 200 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه مصرف (route...

Aluminium/Magnesium/Simethicone  10 ml + مشخصات کامل 0

Aluminium/Magnesium/Simethicone 10 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aluminium/Magnesium/Simethicone 10 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430147 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aluminium/Magnesium/Simethicone 10 ml شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه مصرف (route...

Clindamycin  75 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Clindamycin 75 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clindamycin 75 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430660 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clindamycin 75 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه مصرف (route...

Tetracosactide Acetate  1 mg/ml + مشخصات کامل 0

Tetracosactide Acetate 1 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tetracosactide Acetate 1 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432725 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tetracosactide Acetate 1 mg/ml شکل دارویی (dosage form): INJECTION,...

Brinzolamide  1% + مشخصات کامل 0

Brinzolamide 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Brinzolamide 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430410 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Brinzolamide 1% شکل دارویی (dosage form): DROPS, SUSPENSION راه مصرف (route...

Furazolidone  50 mg/15ml + مشخصات کامل 0

Furazolidone 50 mg/15ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Furazolidone 50 mg/15ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431218 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Furazolidone 50 mg/15ml شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه مصرف (route...

Loteprednol etabonate  0.005 + مشخصات کامل 0

Loteprednol etabonate 0.005 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Loteprednol etabonate 0.005 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Suspension,Drops کد دارو (drug code): 87431699 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Loteprednol etabonate 0.005 شکل دارویی (dosage form): Suspension,Drops راه مصرف (route...

Primidone  125 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Primidone 125 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Primidone 125 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432325 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Primidone 125 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه مصرف (route...

Leishmanin   + مشخصات کامل 0

Leishmanin + مشخصات کامل

نحوه مصرف Leishmanin به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431595 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Leishmanin شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه مصرف (route of admin): INTRADERMAL دسته...

Primidone  250 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Primidone 250 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Primidone 250 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432327 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Primidone 250 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه مصرف (route...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس