-

دسته: SUSPENSION

Carbamazepine  100 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Carbamazepine 100 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Carbamazepine 100 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430490 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Carbamazepine 100 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه مصرف (route...

Aluminium/Magnesium/Simethicone  + مشخصات کامل 0

Aluminium/Magnesium/Simethicone + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aluminium/Magnesium/Simethicone به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430145 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aluminium/Magnesium/Simethicone شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه مصرف (route of admin): ORAL دسته...

Nevirapine   50 mg/ml + مشخصات کامل 0

Nevirapine 50 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nevirapine 50 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431961 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nevirapine 50 mg/ml شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه مصرف (route...

Pyrantel  250 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Pyrantel 250 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pyrantel 250 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432378 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pyrantel 250 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه مصرف (route...

Phenytoin  30 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Phenytoin 30 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phenytoin 30 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432197 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Phenytoin 30 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه مصرف (route...

Albendazole  200 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Albendazole 200 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Albendazole 200 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430110 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Albendazole 200 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه مصرف (route...

Pyrvinium  50 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Pyrvinium 50 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pyrvinium 50 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432386 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pyrvinium 50 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه مصرف (route...

Aluminium Hydroxide 320 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Aluminium Hydroxide 320 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aluminium Hydroxide 320 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430140 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aluminium Hydroxide 320 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه...

Fluconazole  200 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Fluconazole 200 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fluconazole 200 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431158 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fluconazole 200 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه مصرف (route...

Aluminium/Magnesium/Simethicone  10 ml + مشخصات کامل 0

Aluminium/Magnesium/Simethicone 10 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aluminium/Magnesium/Simethicone 10 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430147 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aluminium/Magnesium/Simethicone 10 ml شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION راه مصرف (route...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان