ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Poractant Alfa 80 mg/ ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Poractant Alfa 80 mg/ ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION FOR INJECTION کد دارو (drug code): 87432254 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب