ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Mometasone Furoate 0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate 0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENTION NASAL SPRAY کد دارو (drug code): 87431896 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب