-

دسته: SUSTAINED RELEASE

Tacrolimus   5 mg + مشخصات کامل 0

Tacrolimus 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tacrolimus 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, sustained Release کد دارو (drug code): 87432652 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tacrolimus 5 mg شکل دارویی (dosage form): Capsule, sustained...

Risperidone  25 mg + مشخصات کامل 0

Risperidone 25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Risperidone 25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, SUSTAINED RELEASE کد دارو (drug code): 87432453 تاریخ (date): 1390/3/7 نام دارو (drug name): Risperidone 25 mg شکل دارویی (dosage form):...

Risperidone  50 mg + مشخصات کامل 0

Risperidone 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Risperidone 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, SUSTAINED RELEASE کد دارو (drug code): 87432455 تاریخ (date): 1390/3/7 نام دارو (drug name): Risperidone 50 mg شکل دارویی (dosage form):...

Tacrolimus   1 mg + مشخصات کامل 0

Tacrolimus 1 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tacrolimus 1 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, sustained Release کد دارو (drug code): 87432651 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tacrolimus 1 mg شکل دارویی (dosage form): Capsule, sustained...

Diclofenac Sodium 75 mg + مشخصات کامل 0

Diclofenac Sodium 75 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diclofenac Sodium 75 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, SUSTAINED RELEASE کد دارو (drug code): 87430883 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Diclofenac Sodium 75 mg شکل دارویی (dosage form):...

Venlafaxine 150 mg + مشخصات کامل 0

Venlafaxine 150 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Venlafaxine 150 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, Sustained Release کد دارو (drug code): 87432897 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Venlafaxine 150 mg شکل دارویی (dosage form): Capsule, Sustained...

Risperidone  37.5 mg + مشخصات کامل 0

Risperidone 37.5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Risperidone 37.5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, SUSTAINED RELEASE کد دارو (drug code): 87432454 تاریخ (date): 1390/3/7 نام دارو (drug name): Risperidone 37.5 mg شکل دارویی (dosage form):...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس