-

دسته: SYRUP

Midazolam Hydrochloride  2 mg/ml + مشخصات کامل 0

Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87431868 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه...

Expectorant Codeine   + مشخصات کامل 0

Expectorant Codeine + مشخصات کامل

نحوه مصرف Expectorant Codeine به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87431102 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Expectorant Codeine شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه مصرف (route of admin):...

Pediatric Grippe*   + مشخصات کامل 0

Pediatric Grippe* + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pediatric Grippe* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87432127 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pediatric Grippe* شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه مصرف (route of admin):...

Dextromethorphan/Pseudoephedrine  15/30 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Dextromethorphan/Pseudoephedrine 15/30 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dextromethorphan/Pseudoephedrine 15/30 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87430833 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Dextromethorphan/Pseudoephedrine 15/30 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه مصرف (route...

Carbamazepine  100 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Carbamazepine 100 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Carbamazepine 100 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87430491 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Carbamazepine 100 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه مصرف (route...

Valproate Sodium  300 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Valproate Sodium 300 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Sodium 300 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87432873 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Valproate Sodium 300 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه...

Valproate Sodium  200 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Valproate Sodium 200 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Sodium 200 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87432871 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Valproate Sodium 200 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه...

Fluoxetine (As Hydrochloride)  20 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Fluoxetine (As Hydrochloride) 20 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fluoxetine (As Hydrochloride) 20 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87431183 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fluoxetine (As Hydrochloride) 20 mg/5ml شکل دارویی (dosage form):...

Chloroquine  25 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Chloroquine 25 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Chloroquine 25 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87430583 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Chloroquine 25 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه مصرف (route...

Diphenhydramine/Ammonium chloride  12.5/125 mg + مشخصات کامل 0

Diphenhydramine/Ammonium chloride 12.5/125 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diphenhydramine/Ammonium chloride 12.5/125 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87430918 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Diphenhydramine/Ammonium chloride 12.5/125 mg شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس