-

دسته: SYRUP

Chloroquine    50 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Chloroquine 50 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Chloroquine 50 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87430582 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Chloroquine 50 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه مصرف (route...

Ipecac   0.14% + مشخصات کامل 0

Ipecac 0.14% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ipecac 0.14% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87431512 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ipecac 0.14% شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه مصرف (route of admin):...

Guaifenesin   100 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Guaifenesin 100 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Guaifenesin 100 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87431307 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Guaifenesin 100 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه مصرف (route...

Loratadine   5 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Loratadine 5 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Loratadine 5 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87431689 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Loratadine 5 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه مصرف (route...

Ethosuximide   250 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Ethosuximide 250 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ethosuximide 250 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87431089 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ethosuximide 250 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه مصرف (route...

Levamisole   40 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Levamisole 40 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Levamisole 40 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87431603 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Levamisole 40 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه مصرف (route...

Acetaminophen/DiphenhydramineHCL/phenylephrine HCL + مشخصات کامل 0

Acetaminophen/DiphenhydramineHCL/phenylephrine HCL + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen/DiphenhydramineHCL/phenylephrine HCL به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87430062 تاریخ (date): 1391/06/13 نام دارو (drug name): Acetaminophen/DiphenhydramineHCL/phenylephrine HCL شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه مصرف (route of...

Lactulose   10 g/15 ml + مشخصات کامل 0

Lactulose 10 g/15 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lactulose 10 g/15 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87431574 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lactulose 10 g/15 ml شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه...

Piperazine Hexahydrate   750 mg/5ml + مشخصات کامل 0

Piperazine Hexahydrate 750 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Piperazine Hexahydrate 750 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87432233 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Piperazine Hexahydrate 750 mg/5ml شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه...

Midazolam Hydrochloride   2 mg/ml + مشخصات کامل 0

Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87431868 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml شکل دارویی (dosage form): SYRUP راه...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان