-

دسته: TABLET

Bicalutamide   150 mg + مشخصات کامل 0

Bicalutamide 150 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bicalutamide 150 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430379 تاریخ (date): 1392/5/29 نام دارو (drug name): Bicalutamide 150 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف...

Tenofovir disoproxil fumarate   300 mg + مشخصات کامل 0

Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432702 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg شکل دارویی (dosage form):...

Enalapril Maleate   5 mg + مشخصات کامل 0

Enalapril Maleate 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Enalapril Maleate 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430993 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Enalapril Maleate 5 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه...

Ketotifen    1 mg + مشخصات کامل 0

Ketotifen 1 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ketotifen 1 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431562 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ketotifen 1 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Metformin HCL/Pioglitazone   500 mg/15 mg + مشخصات کامل 0

Metformin HCL/Pioglitazone 500 mg/15 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Metformin HCL/Pioglitazone 500 mg/15 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431790 تاریخ (date): 1389/8/24 نام دارو (drug name): Metformin HCL/Pioglitazone 500 mg/15 mg شکل دارویی (dosage...

Yohimbine Hydrochloride   5.4 mg + مشخصات کامل 0

Yohimbine Hydrochloride 5.4 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Yohimbine Hydrochloride 5.4 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432968 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Yohimbine Hydrochloride 5.4 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه...

Risedronate Sodium 35 mg + مشخصات کامل 0

Risedronate Sodium 35 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Risedronate Sodium 35 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432447 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Risedronate Sodium 35 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه...

Sodium Aminosalicylate   500 mg + مشخصات کامل 0

Sodium Aminosalicylate 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Aminosalicylate 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432541 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sodium Aminosalicylate 500 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه...

Capecitabine   150 mg + مشخصات کامل 0

Capecitabine 150 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Capecitabine 150 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430485 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Capecitabine 150 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Oxazepam   10 mg + مشخصات کامل 0

Oxazepam 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oxazepam 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432079 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Oxazepam 10 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان