-

دسته: TABLET

Ciprofloxacin  500 mg + مشخصات کامل 0

Ciprofloxacin 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciprofloxacin 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430624 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ciprofloxacin 500 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Levonorgestrel  750 mcg + مشخصات کامل 0

Levonorgestrel 750 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Levonorgestrel 750 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431635 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Levonorgestrel 750 mcg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Levodopa/ Carbidopa/ Entacapon  50/ 12. 5/ 200 mg + مشخصات کامل 0

Levodopa/ Carbidopa/ Entacapon 50/ 12. 5/ 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Levodopa/ Carbidopa/ Entacapon 50/ 12. 5/ 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431613 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Levodopa/ Carbidopa/ Entacapon 50/ 12. 5/...

Diclofenac Sodium  25 mg + مشخصات کامل 0

Diclofenac Sodium 25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diclofenac Sodium 25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87430878 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Diclofenac Sodium 25 mg شکل دارویی (dosage form):...

Mitotane  500 mg + مشخصات کامل 0

Mitotane 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mitotane 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431888 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mitotane 500 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Atenolol  50 mg + مشخصات کامل 0

Atenolol 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Atenolol 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430290 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Atenolol 50 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Vitamin K1  10 mg + مشخصات کامل 0

Vitamin K1 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vitamin K1 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432941 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Vitamin K1 10 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه...

Valacyclovir 500 mg + مشخصات کامل 0

Valacyclovir 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valacyclovir 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432859 تاریخ (date): 1391/02/07 نام دارو (drug name): Valacyclovir 500 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف...

Praziquantel  600 mg + مشخصات کامل 0

Praziquantel 600 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Praziquantel 600 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432297 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Praziquantel 600 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Quetiapine 50 mg + مشخصات کامل 0

Quetiapine 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Quetiapine 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432391 تاریخ (date): 1390/09/21 نام دارو (drug name): Quetiapine 50 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET,...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس