ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Metformin Hydrochloride 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Metformin Hydrochloride 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET Extended release کد دارو (drug code): 87431791 تاریخ (date): 1391/07/..

ادامه مطلب

Metformin Hydrochloride 1000 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Metformin Hydrochloride 1000 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET Extended release کد دارو (drug code): 87431794 تاریخ (date): 1391/07/..

ادامه مطلب