ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CAPSULE Tacrolimus (As Monohydrate) 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tacrolimus (As Monohydrate) 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE

کد دارو (drug code): 87432653

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Tacrolimus (As Monohydrate) 5 mg

شکل دارویی (dosage form): CAPSULE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): L04AA05

توضیحات کامل (Full Description): Prophylaxis of organ rejection in patients receiving heart transplants.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz