ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CREAM Ketoconazole 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ketoconazole 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CREAM

کد دارو (drug code): 87431554

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Ketoconazole 2%

شکل دارویی (dosage form): CREAM

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D01AC08

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz