ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز GEL Clindamycin Phosphate/Tretinoin 1.2/0.025% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clindamycin Phosphate/Tretinoin 1.2/0.025% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL

کد دارو (drug code): 87430664

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Clindamycin Phosphate/Tretinoin 1.2/0.025%

شکل دارویی (dosage form): GEL

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D10AF51

توضیحات کامل (Full Description): (Clindamycin Phosphate 1.2% + Tretinoin 0.025%)

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz