ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Sodium Nitrite 30 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Nitrite 30 mg/ml, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87432571

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Sodium Nitrite 30 mg/ml, 10ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): V03AB08

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of cyanide poisoning

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي خاص (orphan)


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz