ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز LOTION Dimethicone 4% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dimethicone 4% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION

کد دارو (drug code): 87430912

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Dimethicone 4%

شکل دارویی (dosage form): LOTION

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D02AA

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz