ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SOLUTION Terbinafine 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Terbinafine 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION

کد دارو (drug code): 87432707

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Terbinafine 1%

شکل دارویی (dosage form): SOLUTION

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D01AE15

توضیحات کامل (Full Description): **(As Hydrochloride)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz