ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SUPPOSITORY Bisacodyl 10 mg* + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bisacodyl 10 mg* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY

کد دارو (drug code): 87430389

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Bisacodyl 10 mg*

شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY

راه مصرف (route of admin): RECTAL

دسته دارو (ATC Code): A06AB02

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz