ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SYRUP Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP

کد دارو (drug code): 87431868

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml

شکل دارویی (dosage form): SYRUP

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): N05CD08

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz